dijous, 8 d’octubre de 2015

Interins, convocatòries i altres històries


Aquest mes ve carregadet de coses, o sigui que anem a començar pel principi.
Tenim prevista la propera Comissió Negociadora pel 9 d’octubre. 
Saps que esperem les teves aportacions i les teves  inquietuds per a poder-les incloure.
Mentre te les vas pensant, aprofitem per informar-te "d'altres històries".
El passat 23 de setembre en una reunió amb l'Àrea de PAS se'ns va instar a donar el nostre vistiplau a l'ampliació de la llista d'interins. La seva proposta passava per la incorporació a la llista de tot el personal que s'ha seleccionat a través del SOC i fins i tot a través de processos de selecció no "homologats" com els de Treball Campus. Des d'UGT estem en contra de l'ampliació de la llista d'interins: si calen més treballadors, s'han de convocar oposicions, i si no hi ha pressupost, l'equip de govern ha de pressionar a la Generalitat per tal de poder dotar pressupostàriament places. Com a força sindical hem de protegir els interessos dels treballadors de la casa, i procurar la creació de llocs de treball de qualitat i estables, no més llocs precaris.
I ja posats, aprofitem per a informar-te de com va anar la negociadora del passat juliol:
La dinàmica habitual és que Gerència no porta cap proposta. Des de la Junta de PAS-F sovint portem propostes treballades però de vegades sembla que ni tan sols facin l'esforç de llegir-les, fan una lectura en "diagonal" a la mateixa reunió i ens diuen que ens diran el què, cosa que normalment no passa, i la darrera negociadora no va ser pas una excepció.
Convocatòries de promoció a gestió i administratius: no van portar cap proposta i van excusar-se en la no aprovació del pressupost de capítol 1, tot i que aquest mes de setembre en la Comissió d'Economia el Gerent va confessar que el problema amb el capítol 1 era pel pressupost de la UPC i no de la UAB. Tot i així es varen comprometre a que la convocatòria de l’escala de gestió fos al juliol i la convocatòria de l’escala administrativa al setembre.
Una informació que en aquell moment no teníem, és que han modificat la proposta de pressupost i, hores d'ara, no poden garantir que aportin 20.000 euros per tal de possibilitar arribar a un mínim de 60 places, tot i que es un compromís tancat i acordat ja a l’altra negociadora.
Convocatòries per accés: l'únic avenç va ser que la prova d'idioma no fos només l’anglès i la possibilitat d'arribar a un acord amb l'antiguitat, tot i que encara continuen amb la idea de que no es pot tancar l'entrada a personal de fora, com si els que treballem aquí no féssim be la feina.
Polivalència: es va gairebé tancar l'acord pel reconeixement al Servei d'Informàtica i a l'ETC (alguns ja varen percebre el complement) i respecte al conjunt volen crear un protocol per reconèixer- la.
En la resta de temes no hi va haver un debat de fons, alguna amenaça, cosa que es va convertint en la tònica habitual, i diversos retrets respecte a la nostra actuació.
En resum, una gerència inoperant que no vol arribar a cap acord de fons amb el Pas funcionari i que demostra tenir un ampli desconeixement de les funcions i competències dels representants dels treballadors en matèria de relacions laborals.
Seguim treballant per a tu!

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...