dijous, 4 de febrer de 2016

El suprem dóna la raó a la UGT: les retallades continuen reculant!

El suprem dóna la raó a la UGT i declara nul·la la reducció del 5% de la paga extra de 2012 als treballadors del CIRE

Aquesta sentència, que també en declara il·legal la supressió de la part meritada, estableix doctrina a favor de les demandes plantejades per a 30.000 treballadors públics afectats

El Tribunal Suprem declara nul·la la supressió de la part meritada de la paga extra del 2012, i reitera la il•legalitat de la posterior aplicació de la reducció 5% continguda en l’acord de govern, dels treballadors de l’empresa pública Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), depenent del Departament de Justícia, que ocupa més d’un centenar de treballadors i treballadores. Aquesta sentència ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i dóna la raó als serveis jurídics de la FSP-UGT de Catalunya.
Amb aquesta sentència, els tribunals –en totes les seves instàncies- ratifiquen l’argumentació dels nostres serveis jurídics, que mantenen la il•legalitat de la retallada del 5% efectuada per la Generalitat. Així mateix, aquesta sentència estableix doctrina a favor de la resta de demandes plantejades per la UGT de Catalunya en aquest sentit: 9 conflictes col•lectius d’empreses públiques i un altre per a la totalitat del personal laboral de la Generalitat de Catalunya; en total, uns 30.000 treballadors públics afectats.
Aquesta sentència reconeix la il•legalitat d’aquesta mesura i ratifica l’exigència plantejada a les meses de negociació per part del nostre sindicat perquè el govern derogui l’acord que suposa la reducció del 5% de la paga extra.


Des de la UGT de la UAB demanem la devolució immediata a tot el PAS de la retenció del 5% practicada de manera indeguda en la devolució de la part meritada de la paga extra de 2012 (44 dies), així com hem demanat que apliquin el 0,3% d'increment retributiu de 2010 que contempla el Conveni pels laborals, i que s'abonarà en la nòmina de febrer, i com aplicaran la devolució dels 152 dies restants que corresponen als laborals (196 dies meritats al 2012 i només abonats 44) i com estan les negociacions per a la devolució de la resta de la paga extra de 2012 i la totalitat del 2013 i 2014, sense oblidar la resta de drets retallats.

Cal recordar que ens ho han retallat a TOTS i que TOTS som part interessada en les negociacions.

Esperem més bones notícies i més sovint.
Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...