dimecres, 9 de març de 2016

GAUDI D'HORES PER ANTIGUITAT: QUE NO SE'T PASSIN!!


Portes més de 15 anys a la casa? Et recordem que el VI Conveni Col·lectiu del PAS de les Universitats Públiques Catalanes, en el seu article 56 diu:

"S'acorda el gaudiment de dies addicionals de vacances, que tindrà caràcter de jornada efectiva de treball, d'acord amb el quadre següent:
Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional anual.
Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals.
Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals.
Entre 30 i 34 anys, ambdós inclosos, de serveis: 4 dies laborals addicionals anuals.
35 o més anys de serveis: 5 dies laborals addicionals anuals.
Aquest premi, al qual es tindrà dret un cop s'hagi completat els anys de serveis prestats relacionats anteriorment, es farà efectiu a partir de l'any natural següent al compliment del primer any del període de serveis prestats a la universitat."

Per si no us ha arribat aquesta informació de la cap de l'Àrea de PAS sobre el gaudi de les hores d'assumptes particulars per antiguitat a través de l'administració del vostre centre de treball:

"En els darrers dies alguns de vosaltres ens heu transmès dificultats per autoritzar el gaudi de les hores d’assumptes particulars per antiguitat de l’any 2015 per l’afectació que podria tenir sobre el servei. És per això que, tenint en compte que enguany ha estat una situació sobrevinguda, des de la Gerència  s’ha determinat perllongar el termini fins a 30/06 en casos justificats."

QUE NO SE'T PASSIN!!!


Secció Sindical de la UGT de la UAB 

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...