divendres, 3 de juny de 2016

Problemes formació llengües: noves regles exàmens

Per si no heu rebut cap tipus d'informació, com sembla que és el cas generalitzat, a no ser que hagueu fet gestions pel vostre compte amb Formació, us adjuntem l'e-mail enviat als centres des de Formació el passat 25 de maig sobre el tractament que rebran aquest any els exàmens de llengües pel PAS:

"Benvolgut, benvolguda,

Tal com us vam comunicar divendres passat, (...)

(...) L’examen d’anglès té tres parts (oral, escrita i ordinador CBT), per la resta d’idiomes són dues parts (oral i escrita).

Aprofitem per recordar-vos la normativa de gestió horària relativa a aquests exàmens (qualsevol dubte al respecte podeu contactar amb Gestió Horària):

•             Els participants podran disposar d’una jornada  de permís per a cada part de la prova (hauran d’aportar un justificant).
•             Les persones que no s’agafin el permís i facin els exàmens dins la seva jornada de presència obligada, quan alguna de les parts de la prova d’avaluació coincideixi dintre de la presència obligada (total o parcialment): caldrà que posin  la incidència de
“I-Examen final” i portar justificant. El permís només es pot usar pel dia de l’examen.
•             Les persones que no s’agafin el permís i facin els exàmens fora de la seva jornada de presència obligada no cal que facin  cap marcatge específic i no es contemplaria compensació pel temps fet fora de jornada.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

Ben cordialment,

Àrea de PAS – Formació(...)
Telèfon:   +34 93 581 21 60

Donat que aquesta informació no ha arribat en temps i forma DEMANEM que:

1) En successives edicions:
  • Es faci arribar aquesta informació de manera adequada als participants, de manera que es puguin planificar les seves dates d'examen.
  • Es pugui fer servir el permís d'examen el dia anterior a l'examen, en cas que a la persona li interessi i faci l'examen fora de jornada.

2) En aquesta edició, : 
  • Es permeti fer servir aquests dies abans o després de l'examen.
  • En cas que no sigui possible i s'hagi fet l'examen fora de jornada creient que es recuperaria com en les dues edicions anteriors, es faci la compensació de la mateixa manera.
  • Es sigui flexible amb el tema dels justificants d'examen, donat que no s'ha informat de la necessitat del document, i es pot comprovar fàcilment l'assistència als exàmens dels participants (Servei d'Idiomes/Formació)

Si has tingut problemes fes-nos-ho saber.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...