dilluns, 11 de juliol de 2016

InfoUGT Negociadora: peticions aconseguidesSembla que la nostra queixa respecte a la situació del personal de capítol I de convocatòries específiques ha donat els seus fruits. L'Equip de Govern i Gerència ho van incloure com a punt de l'ordre del dia de la negociadora d'ahir amb les següents conclusions:

1) Els rellevistes passaran a ser indefinits no fixes conforme vagin acabant els seus contractes de relleu
2) La resta de personal en diferents situacions aniran esdevenint indefinits no fixes tan aviat com arribin als 3 anys a la UAB, com diu l'Estatut dels Treballadors
3) S'estudiaran les necessitats dels serveis on treballen, fent un anàlisi dels llocs de treball, per tal de crear les places oportunes quan es pugui ampliar la RLT i sortiran a concurs intern
4) Un cop esdevinguin indefinits no fixes, en virtut de l'acord d'estabilització, tindran dret a presentar-se a concurs intern

És un primer pas, però garanteix l'estabilitat del col·lectiu i, un cop siguin indefinits no fixes, la possibilitat de participar a concurs intern.

Pel que fa als companys que estan treballant en altres àmbits (interins o Capítol VI) però que pertanyen a llistes de substitucions d'auxiliars de serveis i de tècnic de laboratori, i que per tant, els és d'aplicació l'acord d'estabilitat de Capítol I, tal i com vam demanar a la darrera informativa, ens comuniquen que els han contactat a tots i que la pràctica totalitat ha acceptat el canvi d'àmbit. Aniran canviant de contracte conforme es generin vacants, i en el cas de les Capítol VI que ja estan treballant com a tècnic de laboratori se'ls farà una transformació de contracte a Capítol I, esdevenint pool.

D'altra banda també van atendre la nostra petició per al personal que va fer els exàmens oficials d'idiomes i no van gaudir dels permisos a que tenien dret per canvi de criteri i manca d'informació: accedeixen a fer una compensació de 4 hores i a donar les instruccions oportunes per tal que en endavant la informació arribi de manera adequada als interessats a través de les seves administracions de centre, cosa que malauradament no sempre passa i que venim reclamant de fa temps.

Pel que fa a la devolució de la paga extra del 2012 Gerència ens va informar de que efectivament hi ha la intenció de retornar el 20% entre octubre i novembre, que se'ls ha informat que no hi ha partida pressupostària però que buscaran els mitjans per tal que es faci efectiva.

Estem pendents del que passi el proper 6 de juliol a Mesa d'Universitats sobre el tema de les pagues i dels dies addicionals de vacances. Us mantindrem informats.

A més els vam fer entrega, un cop més, dels acords existents a altres universitats catalanes per als seus treballadors "senior", amb la finalitat de que s'ho mirin i portar-ho de nou a negociació amb les nostres propostes per a majors de 55 anys. Esperem que es replantegin el tema i que no continuem sent exemple d'Universitat poc solidària amb els seus treballadors més experimentats, i que comencin a tenir en compte la problemàtica d'un col·lectiu "in crescendo" i agreujada amb la manca de reposició de personal dels darrers anys.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...