dijous, 28 de juliol de 2016

UGT i el tema dels professors agregats i lectors - Programa Serra Húnter


Des de la UGT qüestionem la legalitat de treure només places de professorat laboral amb càrrec a la taxa de reposició basant-nos en un dictamen elaborat pels nostres serveis jurídics. Si vols veure més clica aquí

Afegim alguns elements que per part d’UGT hem denunciat i intentem resoldre:

Lamentablement els tribunals Serra Hunter poden arribar a ser més endogàmics que els típics de les oposicions, ja que quatre, normalment estrangers, dels cinc membres són proposats pel programa Serra Hunter i per la universitat convocant, i s'escullen a través de gent que es coneix, no hi ha sorteig, i el cinquè, que actua de Secretari, és proposat per la universitat. 

Des d'UGT estem totalment en contra, i així ho hem expressat, que l'estabilització del professorat en forma de Agregat vagi pel programa Serra Hunter, no té cap sentit!!. Estem disposats a parlar i potser ha acceptar que la figura del Lector "tenure track" ho sigui mitjançant el programa Serra Hunter. 

També demanem i intentarem que així sigui, que l'estabilització ho sigui mitjançant les figures de Titular d'Universitat i Agregat i que la promoció a Catedràtic (laboral o funcionari) ho sigui mitjançant promoció interna i mai gastant taxa de reposició.

Quan a l'article es parla d'ANECA i AQU també s'ha de tenir en compte que aquestes Agències estan dirigides, sens dubte per persones de gran vàlua, però nomenades pel govern de torn.
UGT demana que el més aviat possible es desenvolupi l’Estatut del PDI, per tal d’evitar tot aquest embolic que el autor parla en el seu article.

També vàrem fer constar en acta a la penúltima reunió de la Mesa d’Universitats la “tonteria” de que els tribunals de Lectors Serra Hunter fossin quasi tots estrangers, menyspreant als Agregats, Catedràtics laborals, Titulars i Catedràtics funcionaris tant catalans com de la resta del l’estat espanyol i que el que representava era que segurament haurien de defensar el lloc de treball amb un idioma que no era el matern.

Tal com estan les coses hem demanat una reunió aquest mes de juliol amb el Departament per parlar de tot plegat. Segons el Departament ha estat impossible una reunió aquest mes de juliol i ens ha proposat una reunió pel dia 15 de setembre junt amb CCOO formada per dos persones de cada sindicat.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...