dimarts, 28 de novembre de 2017

La decepcionant dotació del Govern a les ajudes FPU

Segons l'INE, la partida del PIB destinada a I+D+i es redueix per cinquè any consequtiu, situant-se al 1,22%, lluny del 2% exigit per  Europa per a l'any 2020.

El passat 21 de novembre de 2017, el MECD, va publicar la concesió dels ajuts per a la formació del professorat universitari (FPU), integrat al subprograma de Formación y Movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. La publicació de la Convocatòria, segons el MEDC, es farà efectiva tan aviat com l'ajut hagi estat fiscalitzat.

Com us vàrem comunicar ja fa temps, per acord del Consejo de Ministros de 30 de desembre de 2016, el Plan Nacional de Investigación Científica 2013-2016 ha estat prorrogat fins que se n'aprovi el futur Plan Estatal corresponent al període 2017-2018.
En el seu comunicat afirmen que aquest any destinaran a aquesta finalitat  71,3 millones d'euros, fent convocatòria de 850 places (17 reservades a estudiants amb  discapacita) per a  la suscripció de contractes laborals predoctorals de 48 messos (72 en cas d'estudiants amb discapacitat). A més especifica que l'import dels ajuts és de 1.173 euros mensuals (12 mensualitats i  2 pagues extraordinàries) més  els referents a Seguretat Social.

Comprovem doncs que lamentablement és el mateix pressupost que per a l'any 2016, en espera de la publicació de la convocatòria, la novetat d'aquest any sería que per cumplir amb l'establert al RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, s'establirà la opció de que aquelles persones que abans d'iniciar el quart any de contracte predoctoral hagin finalitzat la tesi doctoral, podran formalitzar un contracte postdoctoral per un any amb el centre d'adscripció al qual van realitzar la tesis doctoral.

El Govern continúa sense acceptar la importància de la Investigació per al desenvolupament de la societat i el seu model productiu i continúa amb les seves retallades, obviant que els païssos que ofereixen als seus ciutadans una major qualitat de vida son els que tenen majors pressuposts en I+D+i.

Per a UGT un dels principals problemes és la pèrda amplia i continuada de joves investigadors, que amb una gran formació i excel.lents capacitats son explsats del sistema per manca de resursos. Aquesta "fuita de cervells" és n efecte negatiu tant per la economía com per la societat.

Potser hem de començar a acceptar que aquesta postura continuada no és una casualitat ni obeeix a una manca de visió ni de realisme, sinó que més aviat sembla un pla molt elaborat per destruïr sistemàticament el nostre sistema social i retrocedir en el temps a una societat amb més divisions socials i menys possibilitats per a la seva població.

Nosaltres no deixarem de fer denúncia dels fets per tal que no arribi el dia en que haguem de dir que vàrem veure els senyals però no en vam fer cas...


Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...