dijous, 14 de desembre de 2017

Tot és culpa dels sindicats


Segons l’Àrea de Personal, els processos de selecció i les cobertures temporals estan aturades per culpa de la Junta de PAS que els ha bloquejat. Això es pot respondre molt ràpidament:
ÉS MENTIDA.
 
Si que és cert que la Junta i l’Àrea de Personal estem negociant un procés de selecció per a les cobertures temporals que substitueixi a la Circular per a les comissions de serveis que va imposar en el seu moment l’equip Bonastre (si poseu mala gestió de RRHH a la wikipedia potser, suposadament, podria sortir la seva foto) i que, juntament amb la seva política mai reparada pels equips posteriors ha generat el caos actual. Ara sembla que si que podrem arribar a una situació pactada per tenir un procediment igualitari i ràpid per solucionar de forma èticament sostenible els processos de cobertura temporal.
També és veritat que UGT i la resta de sindicats volem negociar el calendari per a les places que queden vacants i ens agradaria que sortissin totes a concurs.
Ara bé, qui ha decidit aturar els processos i només treure les places amb comptagotes ha estat l’Àrea de Personal, suposem que a instància de l’Equip de Govern. Encara podríem dir més, fins i tot ens arriba parcialment i espaiat en el temps l’informe de les places que queden vacants.
UGT ja ha expressat en multitud d’ocasions que cal negociar un procés accelerat que possibiliti que les places vacants que quedin fruit d’un concurs no hagin d’estar mesos sense cobrir-se. Això impediria aquest ball de comissions de serveis o, com a mínim, es faria de forma excepcional, com hauria de ser.
Resumint, la Junta està negociant un procediment per a la cobertura temporal de places, com, per exemple, per cobrir baixes, i vol negociar un procediment de selecció a resultes, o sigui, establir mecanismes per a que les vacants fruits d’un procés de selecció es puguin demanar i cobrir més ràpidament, però en cap cas ha aturat els processos.
 
 

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...