divendres, 4 de juny de 2021

Denunciar fets a les xarxes socials: Quan els mecanismes interns fallen

 


Quan el Rei Emèrit va dir allò de “Lo siento, me equivoqué, no lo volveré a hacer” a tots ens va semblar la resposta d’un nen davant la mare, absolutament insuficient com a explicació. Doncs la resposta de la UAB davant els casos de presumptes assetjaments que últimament la salpiquen és encara pitjor: “No en sabíem res”.

De debò?

Si la resposta és  “sí” la conclusió és encara més preocupant.

Ja que si les víctimes de qualsevol mena d’agressió, verbal o física, assetjament sexual o bullying, han d’acabar recorrent a les xarxes socials per denunciar-ho; és que alguna cosa no rutlla.

De canals hi ha, però la darrera realitat està deixant clar que la seva efectivitat i la seva eficàcia estan molt lluny de l’excel·lència de la que la UAB s’omple la boca en els darrers anys.

Sabies que hi ha un Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual aprovat en Consell de Govern al 2018? Saps com funciona?

El més probable és que no ho sàpigues perquè tot i que des de novembre del 2018 les nostres delegades de prevenció estan demanant que es faci difusió per mail d’aquest protocol, la resposta sempre és que “ja està publicat a la web”.

I està bé, és un lloc adient, però…Si cada dia haguéssim de llegir total la web i la intranet per estar al dia de totes les novetats, tindríem teletreball per 5 dies/setmana! Doncs mira, si es tracta d’això, només cal crear la incidència “lectura de web per actualització de notícies” i ja està!! El no coneixement de la llei no eximeix del seu acompliment, però rebre aquesta guia per part de la institució i potenciar-ne l’ús podria generar interès i confiança cap a la mateixa institució.

Davant aquesta nova inoperància, ja us el fem a mans nosaltres, ja que el propi protocol en el seu article 6.a  ho permet (Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual ...) 

Però el problema no és només l’assetjament sexual. Hi ha moltes formes d’assetjament i el bullying el tenim també a casa nostra.

La UGT fa prop de 5 anys que està demanant que s’obri un protocol d'intervenció per a regular els conflictes interpersonals entre PAS i PDI, PAS i alumnat i PDI i alumnat, ja que a hores d’ara només existeix un, i molt millorable, tot s'ha de dir, per a conflictes entre membres del PAS. 

Si aquests canals de comunicació existissin i/o fossin efectius, segurament moltes situacions no arribarien tan lluny.

Estem davant d'un canvi de paradigma social, ens hem d’adaptar a nous comportaments i noves maneres d’entendre el respecte social, tots hem de fer un esforç personal en el nostre llenguatge i les nostres actituds, però el que està clar és que la responsabilitat final de vetllar per l'acompliment de les normes, tant legals com socials, és de la Universitat i és ella qui ha de facilitar els mecanismes per tal de denunciar situacions d’agressió de qualsevol mena sense perjudici de les víctimes però també sense generar “victimitzacions”.

Però per algun motiu aquí la resposta sempre és políticament correcta però fàcticament poc eficient.

Que una situació, la que sigui, hagi de ser atesa perquè acaba a les xarxes socials o als mitjans de comunicació és una mostra tan clara i tan greu del fracàs dels últims equips de govern que més que vergonya ja ens produeix desolació.

Nosaltres ens preguntem:

Està preparat un equip de govern per liderar una institució a la qual passen coses molt greus de les que mai no en tenen coneixement fins que arriben a les xarxes?  I està capacitat per fer-ho si quan s’assabenten no hi ha autocrítica i millora sinó “pilotes fora” per resposta?

No sabem si estem més preocupats per la manca de mitjans, per la manca de voluntat o per la manca d’humilitat.

Per això des d'aquesta secció demanem encoratjadament a aquest equip que s'assegui a treballar de debò per millorar aquests mecanismes, i no simplement a construir protocols, instituts, circuits  i unitats amb noms i cadires molt macos però gens operatius per solucionar els problemes de la realitat que els envolta. Els processos han de ser més senzills i més ràpids. La UAB no es pot comportar com un jutjat col·lapsat ni com un aparell burocràtic feixuc. I, per descomptat, ha de convertir-se en el lloc de confiança on qualsevol persona pot anar a demanar una mediació o un arbitratge, sabent que l’acompanyament serà l’adequat, i ningú hi posarà el focus a les víctimes. Ha d'estar a l'alçada de les necessitats reals del dia a dia de la seva comunitat.

I com que de moment no ho està,  els companys i companyes d’aquesta secció, ens oferim a tota aquella persona que vulgui adreçar-se a nosaltres, a fer d’intermediaris en qualsevol situació que creguin que els és lesiva però tenen por de fer-la pública o simplement no saben com conduir-la, per ajudar-los en el seu camí cap a la resolució del seu problema, ja sigui per vies mediacionals o judicials.

Els sindicats tenim obligació de  sigil sobre qualsevol dada o informació, i com a garants de l’acompliment de les normes per garantir els drets de les persones, tenim una responsabilitat i un deure cap a tota la societat, i a la UGT ens arremanguem!


dimarts, 25 de maig de 2021

Vine al Webinar sobre Fibromiàlgia,Fatiga Crònica i altres SSC!El passat 12 de Maig va ser el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (SSC). 

De ben segur que has sentit a parlar d’elles, potser fins i tot coneixes gent que les pateixen, però... què en saps realment d’aquestes síndromes?  

Saps que tenen causes físiques i no psicosomàtiques com molta gent es pensa? 

Coneixes com s’originen i com es diagnostiquen?  


Moltes persones del nostre entorn es veuen afectades en el seu dia a dia per "malalties silencioses" que no son visibles, que no tenen paràmetres clàssics de diagnòstic, que en moltes ocasions impossibiliten a les persones fer una vida normal però com que no deixen rastre i ningú no les veu, noles entenen.

Aquestes persones no només han de patir el dolor crònic i la frustració de no poder fer una vida normal, sinó que a més han de patir l'estigmatització del seu entorn.

Tradicionalment aquests pacients han estat tractats tant per metges com per la societat com persones amb dolències "psicosomàtiques" i per tant mentals, o el que és pitjor: persones "amb cuento".

La manca d'energia i el dolor crònic són sovint els símptomes més coneguts i la realitat que amaguen és molt més dura i perillosa.

Avui en dia i gràcies als avenços tecnològics dels últims anys sabem que les Síndromes de Sensibilització Central tenen un origen cel·lular i conseqüències mitocondrials com la baixada de la fabricació d'ATPs, les molècules encarregades d'aportar la energia necessaria a les cèl·lules per tal que aquestes puguin fer les seves funcions a l'organisme. Si les cèl·lules no tenen prou energia no poden fer la funció metabòlica i sense això, el cos no funciona.

Per això diem que els símptomes amaguen una realitat perillosa, i és que si l'organisme no funciona correctament el cos entra en "fallida" i els casos més greus poden esdevenir en mort.

Segurament tot això no ho imaginaves, oi? 


Per això, perquè en coneguis més sobre aquests problemes i sàpigues com abordar-los, des de la Secció Sindical d'UGT i en col·laboració amb el Projecte UAB Campus SiS hem organitzat el webinar "Les Sindromes de Sensibilització Central (Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple) des de la clínica a la investigació bàsica" el proper dijous dia 27 de Maig a les 12 hores via TEAMS, per posar negre sobre blanc en aquests temes i contestar dubtes que puguin sorgir.


En aquesta sessió, que serà conduïda pel Dr.Jose Alegre, Cap del Grup d’Investigació Clínica de la Unitat de SSC de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i Membre del Comitè d'Experts en SSC al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, farem un passeig per aquestes síndromes que començarà amb la definició del nou concepte de Síndromes de Sensibilització Central (SSC) que avui dia engloba totes aquestes dolències.  

Continuarem veient la importància de la coordinació entre entitats de diferents nivells per afrontar el repte de sensibilitzar a la societat. 

Podrem també conèixer com es realitza la diagnosi sota el model de la Síndrome de Fatiga Crònica i els fenòmens associats dintre de les SSC, i finalment veurem en quin punt està la investigació en aquests moments i cap a on van les noves línies terapèutiques per millorar la qualitat de vida tant de les persones que les pateixen com del seu entorn. 


La durarda aproximada serà d'uns 45 minuts i obrirem un petit torn de preguntes al final.

Si no us podeu connectar a aquesta hora no us preocupeu perquè la sessió també serà gravada i us farem arribar l'enllaç quan estigui penjada si ens ho demaneu.


Podeu accedir a la sessió des del següent enllaç


Esperem que us sigui d'utilitat tant als qui en patiu aquestes síndromes com a qui en conconeixeu gent que les pateix!


Ens veiem dijous vinent!

dimecres, 10 de març de 2021

Eleccions al Claustre

 


Vota'ns a les Eleccions al Claustre el proper 17 i 18 de març!

El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. I és per això que és important que hi siguem com a sindicat.
Hem presentat una candidatura col·lectiva des de UGT UAB per defensar tots els col·lectius i tenir una Universitat UAB plural i compromesa amb la societat del segle XXI en tots els seus àmbits.

Volem portar les nostres idees i la nostra manera de fer a l'Òrgan del Claustre. 
Ens comprometem a ser la teva veu!
Et demanem que ens facis confiança el 17 i 18 de març amb el teu vot!
Vota'ns a les Eleccions del Claustre !


Membres de la Candidatura UGT UAB


Us fem un resum de que és el Claustre i el seu funcionament i representació:


El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern.  Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.
 
El Claustre està constituït pel rector, que el presideix, el secretari general, el gerent i 300 claustrals distribuïts de la manera següent:

 

Membres nats:

  • Els degans i els directors d'escola
  • Dos directors d'institut universitari d'investigació propi, en representació de la totalitat que existeixen
  • Els directors de departament
     

Membres electes:

  • Sector A: una representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat distribuït entre facultats, escoles i departaments que, sumada al nombre de membres nats del mateix sector, faci un total de 153 persones. Tot canvi en el nombre de membres nats del sector A obligarà a la Junta Electoral General a revisar el nombre de representants electes que corresponen a aquest sector.
  • Sector B: una representació de la resta de personal acadèmic i de personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, proporcional al seu nombre per facultats, escoles i departaments, que faci un total de 27 persones.
  • Sector C: una representació dels estudiants de grau i postgrau de cada centre, proporcional al nombre d'estudiants de cadascuna de les facultats i escoles, que faci un total de 90 persones, del qual almenys un 5% serà de doctorat.
  • Sector D: una representació del personal d'administració i serveis laboral i funcionari fins a un total de 30 persones.
Els nostres candidats són:

PAS FUNCIONARI


Elena García Serrano Administració de Serveis del Campus de Sabadell

Mari Carmen Martín Pascual Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Mª José Navarro Moreno Secretària de l’Equip de Govern


PAS LABORAL


Esther Alós García Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Albert Gargalló Garriga Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals

Sergi Perallón Sopena Àrea de Prevenció i Assistència

Aida Pinazo Gutiérrez Sala de Revistes-Humanitats

Iván Roselló Pena Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment

Ángel Sanjuán Nogales Servei Planta de Tecnologia dels Aliments


Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...