dilluns, 30 de maig de 2016

Dos anys de la ja no tant nova Junta de PAS-F

Benvolguts i benvolgudes,
Aquesta setmana passada fa dos anys del mandat de la Junta de PAS Funcionari. Des de la secció sindical d’UGT creiem que és un bon moment per fer balanç:
En aquests dos anys s’ha avançat en molts assumptes però, malauradament, en altres no ha estat possible per la manca de sensibilitat de la Gerència amb els temes que afecten els treballadors i treballadores.
Considerem que la nostra feina ha estat decisiva en moltes qüestions assolides:
-       Les “conflictives” convocatòries d’oposicions de l’escala administrativa, de gestió i tècnica.
-       L’abonament de la part meritada del Plus Menjador de l’any 2012.
-       Millores al Calendari Laboral com les vigílies de festius i ampliació de la jornada intensiva adaptada a la jornada intensiva de les escoles.
Continuarem insistint, entre d’altres, en aquests temes pendents de resoldre:
-       Convocatòria d’oposicions d’accés a l’Escala Auxiliar Administrativa.
-       Gratuïtat de la Matrícula.
-       Proposta per a la millora de les condicions de treball del personal més gran de 55 anys i malats crònics o amb malalties degeneratives.
Temes que no s’han pogut aconseguir per manca de consens d’opinions amb la resta de forces sindicals, com per exemple:
-       Personal interí: considerem que s’han de convocar oposicions d’auxiliar administratiu ja! La Gerència s’oposa i fa una convocatòria d’ampliació de la borsa. Malauradament, tot i la nostra oposició, la resta de forces van considerar positiva aquesta convocatòria.
Esperem que en aquesta nova etapa amb un Equip de Govern renovat, les relacions siguin més fructíferes i positives per poder defensar els drets dels treballadors i treballadores de la UAB.
Nosaltres ho intentarem!

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...