dilluns, 30 de maig de 2016

+60 - On queden les motivacions socials


Portem ja molt temps demanant la compactació i la reducció d’una part de la jornada del PAS Funcionari major de 60 anys(*). No oblidem que a la UB, UPC i UPF ja s'està aplicant des de fa anys. Considerem que en aquesta etapa final de la tasca laboral cal cuidar una miqueta la nostra gent i ser generosos amb un personal que ha estat cabdal en el desenvolupament i creixement de la UAB al llarg del temps i que també forma part d’aquest Campus d’Excel·lència i, des d’UGT entenem que l’excel·lència no engloba només tenir Màsters fantàstics i fer una recerca de qualitat, sinó també ser capaç de cuidar de la nostra gent i ser conscient que cal compensar d’alguna manera tot el que ens ha tret la Generalitat i l’Estat espanyol.


Fruit d’aquesta i altres reflexions i també d’un estudi molt eficient per part d’UGT de la situació a la UAB es va encetar la negociació per demanar, entre d’altres, la compactació de la jornada i una reducció d’una hora diària per a aquest col·lectiu. Tota aquesta exposició i molta més se li va explicar a la Gerència de la UAB i hores d’ara, més d’un any després, la seva resposta ha estat que, com a molt podrien compactar, en segons quins casos, la jornada, però en cap cas la reducció d’una hora ja que això generaria un greuge als serveis de la Universitat. A més, exposant el Gerent que per ell això li sembla despectiu per a aquest col·lectiu que encara està molt fort, etc.
De nou aquesta visió esbiaixada de la realitat i aquesta falta de sensibilitat cap el personal de la casa i una manca de reconeixement del sacrifici fet durant molt temps en pro de la Universitat. Cal cuidar de la nostra gent, cal ser conscients que la joventut és la única malaltia que es cura amb el temps i que, des d’un punt de vista purament Ptolemaic, hauríem de portar-nos amb la gent tal i com ens agradaria rebre a nosaltres en el futur.


(*) Des d'UGT vàrem treballar molt aquest tema i vam fer arribar a RRHH, Comitè d'Empresa i Junta de PAS-F la Proposta per a la millora de les condicions de treball del personal més gran de 55 anys i malats crònics o amb malalties degeneratives, però no es va encetar un procés de negociació per part de gerència adduint que la gent gran podría sentir-se ofesa (segons paraules del gerent).Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...