dijous, 12 d’abril de 2018

Reubicacions i Encàrrecs de Funcions, la INFORMATIVA de l'Abril


Resultat d'imatges de informativaCom ja us anem informant puntualment, cada mes té lloc una reunió de la Comissió Informativa a on el responsable de la Unitat de Relacions Laborals respon a les diverses qüestions que li plantegem des de les seccions sindicals del Comitè i que com també sabeu recollim de les vostres necessitats i de les vostres consultes.

En aquesta voluntat de fer arribar la vostra veu a l'Àrea de PAS, en aquesta última reunió vàrem demanar diferents qüestions, i tot seguit us explicarem quèn ens han respost.

1. Vam demanar el llistat de persones que actualment estan en situació d'encàrrec de funcionsdata des de la qual ho estan fent  i motiu . Saber el motiu no és tant una qüestió de saber les causes que han portat a aquesta necessitat sinó  més aviat poder fer una previsió de temps ( no és el mateix estar sense Cap 6 messos per una intervenció quirùrgica que sine die...)
Motivació del seu "nomenament" front d'altres companys, és a dir, criteris aplicats per al seu nomenament. Així mateix, persones que intervenen en el nomenament.
Com comprendreu no estem a favor de que els encàrrecs de funcions es facin a dit, per tant ja és hora de que, en honor a la llei de la transparència, quedin clars els motius pel quals es fan encàrrecs de funcions a unes persones concretes i no pas a d'altres i quina criteris de valoració d'aquestes persones s'han pres com a referència.
També és important saber quina previsió hi ha de que les seves places surtin a concurs intern o motiu pel que no surten, per tenir una idea real de la situació de places pendents de sortir i no només dels llistats de vacants que es publiquen o se'ns faciliten, i que disten amb la realitat.
Totes aquestes qüestions són bàsiques per a contribuir al bon funcionament no només de les unitats de treball i evitar conflictes, sinó per protegir les possibilitats de carrera professional i/o promoció de les persones o conciliació de la vida laboral i familiar.
El Cap de l'àrea ens va informar de que a hores d'ara hi ha 13 persones que estan en situació d'encàrrec de funcions, però encara no ens han pogut facilitar part de la nostra petició ja que han de parlar amb altres serveis per poder tenir una idea més precisa. Restem a l'espera d'aquestes informacions.

2. Actualització llistat de places pendents de sortir. Places "a resultes" de les 3 places de cap d'slipi i situació dels actuals sots caps, i sots caps en funcions de tarda.
Sobre aquesta qüestió s'han pronunciat amb molta cautela donat que encara no s'han pres possessions i per tant encara no hi ha previsió de data real per a la convocatòria de les places "a resultes".

3. Llista de persones reubicades per conflictes interpersonals o de salut laboral: ubicacions, dates i situació (provisional o definitiva).
Sobre aquesta qüestió s'ha de fer dues diferenciacions:
- Per una banda hi ha els casos de les persones que han estat reubicades per motius de salut a d'altres places, que acostumen a resoldre's en favor dels afectats quan, passat un temps d'adaptació, tot va bé.
- El problema és que hi ha persones que en aquests moments desenvolupen la seva feina a places "innexistents", és a dir, a llocs de treball que no figuren com a places a la RLT i per tant no s'han pogut resoldre de cap manera. Aquí la qüestió doncs és detectar si aquestes "places fantasma" son realment necessitats estructurals ( hi ha gent que porta més de 5 anys fent la mateixa feina a un lloc que en realitat no és una plaça) i per tant del que es tracta és de treure'n aquesta plaça com a nova creació.
Aquesta qüestió la plantejarem a la propera informativa i a la resta de foros on toca com la comissió de RLT o fins i tot a la Comissió Negociadora si cal.
Us informem que la propera reunió està prevista pel proper 2 de Maig i us convidem a que ens feu arribar les qüestions que considereu pertinents per tal que les poguem preguntar en nom vostre.
SOM la vostra veu!

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...