dimarts, 16 de febrer de 2016

SELECCIÓ? FORMACIÓ?..."FORMACIÓ SELECTIVA"


Fruit de vàries peticions vostres, vàrem demanar a l'Àrea de Selecció i a l'Àrea de Recursos Humans que fes arribar als treballadors un model de com podria ser la prova d'accés a l'escala A2.
Aquí podeu veure  la petició nostra i la resposta completa de l'Àrea de Selecció en la que exposa de manera fonamentada el perquè no es farà i que és el que ells creuen que pot facilitar el procés i tranquil·litzar el nerviosisme habitual de tots els que hem de realitzar un procés com aquest.
Val a dir que agraïm moltíssim la disponibilitat i proximitat de l’Àrea de Selecció.
Volem aprofitar per encoratjar a l'àrea de Formació, Selecció, Recursos Humans i Gerència perquè la UAB tingui sempre a l’abast de poder ser sol·licitat un catàleg de formació encaminada cap a la promoció del nostre personal i no que només es pugui realitzar aquesta formació dintre d'un procés d'oposicions. A la vegada demanem que en properes reunions es treballi en formació en paquets específics d’àmbit acadèmic, econòmic, central i biblioteques per a que qualsevol treballador de la casa pugui canviar i no sigui presoner de l'àmbit on va començar. Mitjançant aquesta formació, totalment voluntària, tindrem un personal amb coneixements molt més amplis i transversals.
Considerem que en aquest moments de canvi organitzatiu de la Universitat, amb un projecte "per desenvolupar" del qual només el PAS d'alt nivell rep informació (no és el cas dels agents socials ni del personal dels centres que no hem rebut informació real i actualitzada de la seva intenció), aquest canvi ha de ser una aposta real per la transversalitat que ha d'anar acompanyada de Formació i Orientació. Seria preocupant que algú a l'equip de direcció de la UAB cregués que es pot canviar l'organització de la UAB només per estalviar i no aprofitar la oportunitat d'introduir millores en les possibilitats de promoció i trasllat del personal, això seria d'una gran ceguera o d'una manca de compromís amb el futur i la qualitat de la Universitat que la gent no es mereix.
Des de la UGT demanem a la Universitat i al seu Equip de Govern un compromís clar i fort amb la Universitat i la seva comunitat. Els treballadors de la UAB volem oferir un producte de qualitat, volem col·laborar en la formació de qualitat dels futurs ciutadans de Catalunya i alhora volem millorar les nostres condicions laborals i econòmiques, el retorn dels nostres drets i garanties. Això només serà possible amb el treball de tots els que formem part de la Universitat, i considerem bàsic una informació, formació i promoció oberta a tot el PAS de la UAB.
Cordialment,
UGT

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...