dimarts, 6 de setembre de 2016

Informació per a la propera comissió NegociadoraPunts que portem des de la UGT de la UAB. Si hi trobes a faltar res, fes-nos-ho saber.

3. Retorn paga extra 2012 pel personal Actiu i NO Actiu. Data prevista pel retorn de la part pactada amb la Generalitat i data prevista d’acompliment de la STS de juny 2016 als laborals (196 dies, no 44, de paga extra meritada el 2012).

4. Recuperació drets perduts per les retallades: Estat de les negociacions a Mesa d’Universitats.

5. Estudi jurídic participació en concurs intern per a promoció i/o mobilitat del PAS a places temporals (excedència amb reserva de lloc de treball pel temps que duri). Ja fa molt de temps que a la UGT estem treballant per a aconseguir un acord en aquest sentit, ja existent a d’altres Universitats, i que permetria al PAS tenir una carrera professional real mitjançant una promoció temporal, o conciliar temporalment la seva vida laboral i familiar.

6. Incorporació de romanents dels programes de formació com a part de la massa salarial dels treballadors i dèficit de formació específica per al lloc de treball i en habilitats, sobre tot en horari de tarda. És vergonyós que intentin fer desaparèixer el que no han gastat en formació, quan hi ha moltes carències encara, i quan surt del nostre salari.

8. Acord per a majors de 55 anys i/o malalts crònics: Estudi dels acords de les altres universitats, entregats de nou a la darrera negociadora, i proposta d'acord del Comitè d'Empresa, enviada de nou per e-mail al juliol de la còpia registrada l’any passat. No pot ser que seguim sense un acord ja existent a d’altres Universitats, no pot ser que tinguem el nostre personal sense reposició i més maltractat que enlloc, no pot ser que s’estigui treballant un acord a la baixa i només per a funcionaris, quan la prejubilació per a laborals va augmentant d’edat i finalitza el 2018.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...