divendres, 19 de maig de 2017

MAJORS DE 60 ANYS
En principi seguien a la seva, però després de molt parlar-ne, sembla que obren la porta a la compactació de la jornada, tot i que sense reducció, donat que diuen que té costos econòmics de cobertura de plantilla.

Doncs sí, hi ha un envelliment de la plantilla de la UAB i cal una renovació (els farem arribar de nou l'informe i les propostes que vam treballar des de la UGT ja fa un temps, així com les existents a d'altres Universitats, per enèsima vegada).

Cal millorar la qualitat de vida i de treball dels nostres grans, ja que ens afecta a tots: no hi ha prejubilacions per a PAS-F, cert, però les condicions actuals pel PAS-L acaben l’any vinent, i mentre no s’incentivi la creació de llocs de treball ni es bonifiqui d’alguna manera la nova Llei de la Seguretat Social només permetrà prejubilar-se al 50%, la qual cosa comportarà, en cas de compactar, que la persona acabi pre-jubilant-se als 64 anys i mig.

Volen tenir avis passejant-se pels serveis? Volen donar un bon servei o tenir la gent cuidada i contenta i que els hi rendeixi més en menys temps, i fent transferència de coneixement als qui hauran de seguir en definitiva donant el servei?

Acord o lluita!!!!!

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...