dijous, 14 de desembre de 2017

Valoració dels permisos per a les eleccions. Aquí també hi ha classes de treballadors


Tots hem rebut el correu del Gerent explicant els requisits que es demanaran per justificar el permís per l’exercici del dret de vot. Fins aquí tot bé.

El problema resideix, un cop més, en un concepte diferent respecte el fet dels que fitxem i dels que no fitxem i dels que som PAS i els que són PDI. Aquesta situació queda palesa quan, en el e-mail emès pel Gerent, demana actuacions diferents en funció de si ets PAS o PDI:

-          El PAS queda sotmès a les necessitats del servei i el PDI haurà d’avisar amb suficient antelació per a cercar-hi una solució.

-          EL PAS haurà d’aportar el justificant corresponent. Pel PDI no es demana.

Tot i agrair les facilitats pel normal desenvolupament de les eleccions, és necessari expressar que s’hauria de fer un tracte igualitari per a tots els col·lectius de la UAB i en ple segle XXI aquests comportaments no tenen cap tipus de justificació.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...